Cinque Terre

ข่าวสาร และกิจกรรม

Roadshow จ.เชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้นำเสนอที่มากรอบทุนวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) โดย คุณวลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหารการวิจัย และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ. ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยมีนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

และเช้าวันนี้ ทีมงานไปจัดงานกันที่โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา หาดใหญ่ นะคะ

อย่าลืม ผอ.สนพ.ฝากถึง นวจ.ทุกท่าน " 700 ล้านบาทรอท่านอยู่ !! "

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ThailandEnergyStorage และ http://www.thailandenergystorage.in.th/

19/09/2559

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559