Cinque Terre

ข่าวสาร และกิจกรรม

Roadshow จ.ขอนแก่น

16 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย คุณวลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหารการวิจัย และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้นำเสนอที่มากรอบทุนวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น โดยมีนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

ส่วนพรุ่งนี้ทีมงานจะไปจัดงานกันที่เชียงใหม่นะจ้าววว ^___^ เจอกันที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นะคะ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ThailandEnergyStorage และ http://www.thailandenergystorage.in.th/

16/09/2559

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559