Cinque Terre

ข่าวสาร และกิจกรรม

📣 “เรียนเชิญประชุมชี้แจง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2”

เรื่อง "การพัฒนาการผลิตระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้หลากหลาย และราคาแข่งขันได้"
คลิ้กเพื่อดู รายละเอียด


📣 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2)

เรื่อง "การพัฒนาการผลิตระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้หลากหลาย และราคาแข่งขันได้"
คลิ้กเพื่อดู รายละเอียด


📢 Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับทุน

Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับทุน วันที่ 21 ส.ค. 2560
คลิ้กเพื่อดู รายละเอียด


📢 Download เอกสารประกอบงานสัมมนา

Download เอกสารประกอบงานสัมมนา เรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน”
คลิ้กเพื่อดู รายละเอียด


📢 ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการ (เพิ่มเติม)

ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (เพิ่มเติม) เรื่อง Energy Storage จำนวน 5 โครงการ
คลิ้กเพื่อดู รายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดไฟล์


📢 ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการ

ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการ เรื่อง Energy Storage จำนวน 27 โครงการ
คลิ้กเพื่อดู รายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดไฟล์


ขอเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ขอเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการออกไป เป็นภายในเดือนมกราคม 2560 นะคะ
หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

เอกสารการยื่นข้อเสนอโครงการ

โค้งสุดท้าย!!! สำหรับการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
ภาพกิจกรรม Road Show วันที่ 19 กันยายน 2559 หาดใหญ่

ภาพกิจกรรม Road Show วันที่ 17 กันยายน 2559 จังหวัด เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม Road Show วันที่ 16 กันยายน 2559 จังหวัด ขอนแก่น

พบกับพวกเราได้ที่ Roadshow 3 ภาค วันที่ 16, 17, และ 19 กันยายน นี้

ในเดือนกันยายนนี้ จะมีกิจกรรมดี ๆ อีกหนึ่งกิจกรรม นั่นก็คือ Roadshow 3 ภาค ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงกรอบการวิจัย ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ท่านสามารถมารับฟัง รวมถึงพูดคุยและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนวิจัยฯ โดยพบกับพวกเราได้ที่

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร 1 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ

• ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

• ภาคใต้: จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมจุติ โรงแรมหรรษา เจบี

การลงทะเบียน

• ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เสียค่าลงทะเบียน • เอกสารประกอบการประชุม ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น • Download เอกสารกำหนดการและแบบตอบรับได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B2WzuSTOKqh_UTF3TUtKMnB1OHc/view

09/09/2559

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559